Realokacje

Realokacje

Zajmujemy się kompleksową realokacją maszyn oraz całych linii produkcyjnych. Dokonujemy fachowych demontaży, zajmujemy się transportem, pakowaniem i zabezpieczeniem podczas spedycji lotniczej i morskiej.
Montujemy i uruchamiamy maszyny we wskazanym miejscu. Specjalizujemy się w realokacjach nawet bardzo dużych linii produkcyjnych, ukierunkowanych głównie na przemysł spożywczy.