Programowanie

Programowanie

Programujemy sterowniki następujących rodzin:

  • SIEMENS – S5; S7-200, 300, 400; S7-1200, 1500 wraz ze wszystkimi modelami paneli operatorskich
  • MITSUBISHI  cała rodzina sterowników FSx
  • OMRON – cała rodzina sterowników CP1; CPs
  • GE  cała rodzina sterowników Fanuc
  • SAIA – cała rodzina sterowników MicroLogic
  • PHILIPS – cała rodzina MCSL; ACL; PC20; P8