Pomiary

Pomiary

Wykonujemy pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (pętla zwarcia, zabezpieczenia różnicowoprądowe, oporności izolacji) dla wszelkich typów instalacji i konfiguracji zarówno dla sieci zasilającej, jak i dla maszyn oraz całych linii produkcyjnych. Pomiar przeprowadzamy za pomocą wzorcowanych urządzeń pomiarowych firmy SONEL.