Kalibracje

Kalibracje

Wykonujemy certyfikacje oraz kalibracje mierników wielkości elektrycznych, temperatur oraz robotów. Kalibrację wykonujemy w laboratorium o stabilizowanej temperaturze urządzeniami CLARKE-HESS RFL828 (VAC, VDC, AAC, ADC, Hz), ZELAP (dekada rezystancyjna Ohm), WAWETEK (mostek temperaturowy °C, F). Zestaw kalibracyjny ramion robotów KUKA.